Skip to main content

Naše referencie

Allianz
Duslo
European Locomotive Leasing
Interfracht
Juso
Molgroup
Mva
Petrolsped
Rail And Sea
Rail Cargo Hungaria
Slovnaft
Translog Slovakia
Uss
Zssk Cargo
 • Slovnaft a.s., Bratislava
 • Mol Group Rt., Budapest
 • DUSLO a.s., Šaľa
 • UNIPETROL DOPRAVA, a.s.
 • MMV Magyar Magánvasút Zrt.
 • Petrolsped Kft., Budapest
 • Express Group, a.s., Bratislava
 • TransLog Slovakia, a.s.
 • JUSO, s.r.o.
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • Rail Cargo Hungaria Zrt.
 • Magyar Vasúti Áruszállító Kft.
 • E-P Rail, Romania
 • Vest Trans Rail, Romania
 • UNICOM Group, Romania
 • GFR Grup Feroviar Roman, Romania
 • DB Schenker Romania, Hungaria
 • Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. – generálny partner pre poistenie
Dopravné služby poskytujeme na základe Licencie č. 1382/2011/L vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave a Bezpečnostného osvedčenia časť A a B. Dopravu vlastných vlakov sme zahájili koncom februára 2012.

Copyright © 2018 - 2024 RailLog s.r.o.