Naše referencie

Allianz
Duslo
European Locomotive Leasing
Interfracht
Juso
Molgroup
Mva
Petrolsped
Rail And Sea
Rail Cargo Hungaria
Slovnaft
Translog Slovakia
Uss
Zssk Cargo
  • Slovnaft a.s., Bratislava
  • Mol Group Rt., Budapest
  • DUSLO a.s., Šaľa
  • UNIPETROL DOPRAVA, a.s.
  • MMV Magyar Magánvasút Zrt.
  • Petrolsped Kft., Budapest
  • Express Group, a.s., Bratislava
  • TransLog Slovakia, a.s.
  • JUSO, s.r.o.
  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
  • Rail Cargo Hungaria Zrt.
  • Magyar Vasúti Áruszállító Kft.
  • E-P Rail, Romania
  • Vest Trans Rail, Romania
  • UNICOM Group, Romania
  • GFR Grup Feroviar Roman, Romania
  • DB Schenker Romania, Hungaria
  • Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. – generálny partner pre poistenie
Dopravné služby poskytujeme na základe Licencie č. 1382/2011/L vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave a Bezpečnostného osvedčenia časť A a B. Dopravu vlastných vlakov sme zahájili koncom februára 2012.

Copyright © 2018 - 2022 RailLog s.r.o.