Skip to main content

O nás

Spoločnosť RailLog s.r.o. vznikla v roku 2011 ako spoločný projekt dvoch logistických firiem  Petrolsped Hungaria Kft. a TransLog Slovakia a.s. .V tom istom roku nám bol pridelený medzinárodný RICS kód 3255 a skratka spoločnosti VKM– PSP.

Po desiatich rokoch úspešnej spolupráce sa stal jediným vlastníkom TransLog Slovakia a.s.  Hlavným predmetom našej činnosti je poskytovanie dopravných služieb spojených s prepravou tovaru po železnici.  Spoľahlivosť a kvalita našich služieb je garantovaná certifikátom „ISO 9001:2015“.

Pre našich zákazníkov aktívne realizujeme železničnú dopravu na stredoeurópskom trhu – ŽSR, MÁV, SŽDC.

K tomu nás oprávňujú nasledovné bezpečnostné osvedčenia, zmluvy a licencie:
  • ŽSR - Licencia č. 1382/2011/L - Bezpečnostné osvedčenie časť A a B.
  • MÁV-Bezpečnostné osvedčenie časť B
  • SZDC- Bezpečnostné osvedčenie časť B
  • Všeobecná zmluva o používaní železničných vozňov AVV/GCU/CUU.
V ostatných európskych štátoch (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko...) prepravujeme tovar v spolupráci so lokálnymi súkromnými a štátnymi železničnými dopravcami. Našimi konkurečnými výhodami sú:
  • jeden operátor na viac železničných sietí
  • jeden dispečing na tri železničné siete MAV-ŽSR-SŽDC
  • skúsený personál
  • skrátenie celkového času prepravy
  • rýchle informácie o Vašej preprave
  • flexibilné riešenie logistických požiadaviek

Naše certifikáty a licencie

Dopravné služby poskytujeme na základe Licencie č. 1382/2011/L vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave a Bezpečnostného osvedčenia časť A a B. Dopravu vlastných vlakov sme zahájili koncom februára 2012.

Copyright © 2018 - 2024 RailLog s.r.o.