Skip to main content
  • RailLog s.r.o. - Európsky železničný operátor
  • RailLog s.r.o. - Európsky železničný operátor
  • RailLog s.r.o. - Európsky železničný operátor
  • RailLog s.r.o. - Európsky železničný operátor
  • RailLog s.r.o. - Európsky železničný operátor
operátor železničných sietí

Jeden operátor na viac
železničných sietí

Skrátenie celkového času prepravy

dispečing pre železničné siete

Jeden dispečing na 3 železničné siete MÁV-ŽSR-SŽDC

Rýchle informácie o vašej preprave

Skúsený logistický personál

Skúsený personál

Flexibilné riešenie logistických požiadaviek 

Prepravené tony

Železničná sieť, na ktorej aktívne pôsobíme

Európska železničná sieť

Naše referencie

Allianz
Duslo
European Locomotive Leasing
Interfracht
Juso
Molgroup
Mva
Petrolsped
Rail And Sea
Rail Cargo Hungaria
Slovnaft
Translog Slovakia
Uss
Zssk Cargo
Dopravné služby poskytujeme na základe Licencie č. 1382/2011/L vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave a Bezpečnostného osvedčenia časť A a B. Dopravu vlastných vlakov sme zahájili koncom februára 2012.

Copyright © 2018 - 2024 RailLog s.r.o.