Skip to main content

Kariéra

Aktuálne voľné pozície

  • Rušňovodič
  • Vozmajster
  • Posunovač
  • Dispečer

Pre viac informácií nás kontaktujte

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Dopravné služby poskytujeme na základe Licencie č. 1382/2011/L vydanej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave a Bezpečnostného osvedčenia časť A a B. Dopravu vlastných vlakov sme zahájili koncom februára 2012.

Copyright © 2018 - 2024 RailLog s.r.o.